Публічна угода Ліцензійна угода


Ліцензійна угода

Дана ліцензійна угода є публічною офертою ФОП «Товстоляк Олена Олегівна» (Ліцензіар) та містить основні умови укладання ліцензійної угоди. Вчинення зазначених у даній оферті дій є підтвердженням згоди фізичної особи укласти ліцензійну угоду на умовах, порядку та обсягу, викладених у даній оферті. Дана оферта є пропозицією, адресованою конкретному користувачеві, яка висловлює намір особи, яка зробила пропозицію - Ліцензіара, вважати себе таким, що уклав угоду з адресатом, яким буде прийнята пропозиція. ФОП «Товстоляк Олена Олегівна», іменована в подальшому «Ліцензіар» з одного боку, і будь-яка фізична особа, іменована надалі «Ліцензіат» з іншого боку, разом іменовані «Сторони», уклали цю Угоду користувача (далі за текстом «Угода») про вказане нижче:

1.Терміни та визначення


«Інформаційний курс/урок/тренування» - програмний продукт, що включає сукупність інформаційних матеріалів, наприклад текстів, зображень, відео-, аудіозаписів, аудіовізуальних документів в електронній формі. Атрибути файлів, що містять Інформаційний курс, зазначаються на Сайті. Зміст інформаційного курсу визначається Ліцензіаром.

«Об'єкт реалізації» - інформаційний курс. Вартість права використання об'єкта реалізації зазначена на сайті або на формі для оплати об'єкта реалізації.

«Ліцензіат» - будь-яка особа, яка сплатила вартість прав доступу до об'єкта реалізації, у порядку, передбаченому Угодою.

Якщо дії, зазначені в пункті 2 Угоди фактично вчинені іншою особою, вважається, що така особа діяла на користь Ліцензіату.

«Сайт» - сукупність програм для електронних обчислювальних машин та іншої інформації, що міститься в інформаційній системі, доступ до якої забезпечується через мережу інтернет за адресою https://culinary.com.ua (а також інших нішевих сайтів culinary.com.ua) та/або іншим, вибраним Ліцензіаром для розміщення Об'єкта реалізації.

«Повідомлення про укладення Угоди» - повідомлення, яке надсилається Ліцензіаром Ліцензіату та підтверджує факт укладання Угоди, а також містить інформацію, необхідну для отримання Ліцензіатом прав доступу до об'єкта реалізації.

1.2. Всі інші терміни та визначення, що зустрічаються в тексті, тлумачаться сторонами відповідно до чинного законодавства України, звичаями та/або сформованими в мережі інтернет правилами тлумачення відповідних термінів.

1.3. Назви статей Угоди призначені виключно для зручності користування текстом Угоди та буквального юридичного значення не мають.

2. Предмет Угоди


2.1. Ліцензіар зобов'язаний надати Ліцензіату доступ до Інформаційного курсу/уроку/тренування в мережі Інтернет на умовах невиключної непередаваної ліцензії в межах функціональних можливостей сайту виключно для особистого користування. Порядок надання доступу наведено в даній Угоді.

2.2. Після отримання оплати Ліцензіар зобов'язується надати Ліцензіату доступ до закритих тренувань/уроків на сайті https://culinary.com.ua.

2.3. Після повної оплати доступу до відповідного Інформаційного курсу/уроку Ліцензіату надається доступ на сайті під «логіном», вказаним Ліцензіатом під час реєстрації та оплати як ім'я користувача.

2.4. За даною Угодою моментом виконання зобов'язань з боку Ліцензіара вважається факт надання Ліцензіату доступу до об'єкта реалізації для ознайомлення. Ця угода має силу акта-прийому наданих послуг.

3. Порядок укладання Угоди

3.1. Текст Угоди, розміщений у мережі Інтернет за мережевою адресою: https://culinary.com.ua/pages/privacy-policy містить усі суттєві умови Угоди, або вказівку на те, де такі умови вказані. Даний текст є пропозицією Ліцензіара укласти Угоду з будь-якою фізичною особою, яка використовує сайт, на вказаних в Угоді умовах.

3.2. Прийняття оферти, зазначеної у пункті 2.1. Угоди, що здійснюється Ліцензіаром за допомогою послідовного здійснення таких дій:

3.2.1. Вибір об'єкта реалізації за допомогою натискання кнопки «Записатися» або аналогічної за змістом на сторінці сайту;

3.2.2. Внесення у форму замовлення, що з'являється на сайті після вибору об'єкта реалізації, відомостей про Ліцензіат, у тому числі імені Ліцензіата, адреси електронної пошти Ліцензіата, а також інших відомостей, необхідність внесення яких передбачена відповідною формою замовлення;

3.2.3. Натискання кнопки «Замовити» або аналогічної за змістом у заповненій формі замовлення, при цьому натисканням кнопки Ліцензіат підтверджує факт ознайомлення та беззастережної згоди з умовами Угоди;

3.2.4. Оплата вартості інформаційного курсу через заповнення спеціальної форми оплати об'єкта реалізації та здійснення всіх необхідних для перерахування оплати вартості Ліцензіару дій.

3.3. Угода вважається укладеною з моменту оплати Ліцензіатом вартості доступу до відповідного об'єкта реалізації.

3.4. На підтвердження укладання Угоди на адресу електронної пошти Ліцензіата, зазначену у формі замовлення, відповідно до пункту 3.2.2. Угоди протягом одного робочого дня з моменту оплати вартості доступу до об'єкта реалізації надсилається повідомлення про успішне замовлення, яке є також повідомленням про укладення Угоди.

4. Надання доступу до курсу/тренування

4.2. Зміст курсу/тренування визначається Ліцензіаром. Ліцензіат не має права давати будь-які вказівки щодо вмісту вебінару.

4.3. Для участі у тренуванні Ліцензіат повинен пройти реєстрацію та користуватися сайтом, зареєструвавшись та сплативши вартість курсу/тренування/підписки. Ліцензіат самостійно забезпечує себе обладнанням, необхідним для участі у тренуванні/уроці/курсі.

5. Надання доступу до об'єкта реалізації

5.1. Надання доступу до курсу/уроку/тренування здійснюється Ліцензіаром відразу після внесення оплати Ліцензіатом за користування сервісом за допомогою надання доступу до закритого розділу на сайті https://culinary.com.ua, або іншому ресурсу, обраному Ліцензіаром для розміщення Об'єкта реалізації, а також направлення на електронну пошту Ліцензіата, вказану при реєстрації як ім'я користувача останнього, листа про підтвердження оплати з повідомленням про надання доступу до Інформаційного курсу на оплачений період, яке є також повідомленням про укладення Угоди.

5.2. З моменту отримання листа про надання доступу до Інформаційного курсу Ліцензіат може здійснити перегляд Інформаційного курсу, що означає отримання Ліцензіатом об'єкта реалізації відповідно до пункту 5.1. Угоди.

5.3. Ліцензіат самостійно забезпечує себе обладнанням, необхідним для доступу до об'єкту реалізації.

5.4. Ліцензіар надає доступ до об'єкта реалізації на строк, обумовлений вартістю та вибором Ліцензіата, не менше одного місяця, включаючи день здійснення покупки після зарахування коштів на поточний рахунок Ліцензіара. Конкретний термін доступу до об'єкта реалізації визначається деталями купленого Інформаційного курсу.

5.5. Ліцензіат не має права передавати доступ до об'єкта реалізації іншим особам.

6. Індивідуальні посилання

6.1. Будь-який перехід, зроблений за індивідуальним посиланням, вважається переходом, зробленим Ліцензіатом.

6.2. Усі ризики використання доступу до об'єкта реалізації третіми особами без згоди Ліцензіара у випадку, якщо таке використання стало можливим внаслідок неприйняття Ліцензіатом відповідних запобіжних заходів, у тому числі неприйняття заходів щодо забезпечення конфіденційності пароля до адреси електронної пошти, на яку було надіслано повідомлення про укладення угоди, несе Ліцензіат.

7. Порядок розрахунків

7.1. Ліцензіат зобов'язується перерахувати Ліцензіару грошову суму, зазначену на сайті, або на формі оплати за надання доступу до об'єкта реалізації. При натисканні на кнопку "Купити" ("Замовити", "Подати заявку" або "Сплатити") на сайті https://culinary.com.ua, Ліцензіат буде автоматично перенаправлений на платіжну форму процесингового центру, обраного Ліцензіаром), для здійснення оплати. Ліцензіат самостійно вибирає найбільш зручний для нього спосіб оплати та здійснює платіж.

7.2. Усі дані, введені Ліцензіатом на платіжній формі процесингового центру, захищені відповідно до вимог стандарту безпеки PCI DSS. Ліцензіару доступна лише інформація про платіж, здійснений Ліцензіатом.

7.3. На вказану Ліцензіатом при оформленні платежу адресу електронної пошти буде надіслано повідомлення про авторизацію платежу.

7.4. Відразу після здійснення платежу Ліцензіат буде перенаправлений назад на сайт. Інформація про платіж може оброблятися та передаватися каналами зв'язку від 5 секунд до декількох хвилин. Якщо на думку Ліцензіата відбулася затримка в обробці замовлення, необхідно звернутися до Ліцензіара в контактній формі на сайті.

7.5 Залежно від вибраного пакету послуг Замовнику буде надано доступ до тренувань із пробним періодом або без нього згідно з умовами пакету. Плата за пакет стягуватиметься автоматично після закінчення терміну дії оплаченого пакету.

7.6 Повернення грошей не передбачене. Замовник може відмовитися від пакету протягом усього пробного періоду, якщо такий надано. Якщо оплату було здійснено, послуги будуть надані у повному обсязі на весь період придбаного пакету без можливості відшкодування.

8. Права на результати інтелектуальної діяльності

8.1. Виключне право на сайт та будь-які результати інтелектуальної діяльності, розміщені на сайті, або які містяться в об'єктах реалізації, належать Ліцензіару та охороняються відповідно до чинного законодавства України.

8.2. Дії та/або бездіяльність Ліцензіату, що спричиняють порушення прав Ліцензіара, або дії та/або бездіяльність Ліцензіата, спрямовані на порушення прав Ліцензіара на сайт, об'єкти реалізації або їх компоненти, тягнуть за собою кримінальну, цивільну та адміністративну відповідальність відповідно до законодавства України.

8.3. Усі результати інтелектуальної діяльності, що містяться на сайті та в об'єктах реалізації, можуть бути використані Ліцензіатом виключно в особистих цілях у процесі ознайомлення з об'єктом реалізації. Ліцензіат не має права використовувати ці результати іншими способами, крім випадків, встановлених цією Угодою, а також чинним законодавством України. Жодний контент не може бути скопійований, перероблений, поширений, відображений у фреймі, опублікований, завантажений, переданий, проданий або іншим способом використаний повністю або частинами без попереднього дозволу Ліцензіара.

9. Обмеження відповідальності

9.1. Ліцензіар не несе відповідальності за сприйняття та розуміння достовірності, практичної застосовності та цінності інформації, що міститься в об'єктах реалізації, конкретним Ліцензіатом.

9.2. Ліцензіар не несе відповідальності за досягнення будь-яких результатів, пов'язаних із практичним застосуванням інформації, що міститься в об'єктах реалізації. Усі рекомендації, що містяться в об'єктах реалізації, виконуються Ліцензіатом на власний ризик.

9.3. Ліцензіар надає доступи на умовах «як є» (as is), не надаючи жодних гарантій щодо безпомилкової та безперебійної роботи сайту та об'єктів реалізації, їх відповідності конкретним цілям та очікуванням Ліцензіату, а також не надає жодних інших гарантій, прямо не зазначених у даній Угоді.

9.4. Ліцензіар не несе відповідальності за дії Ліцензіата, виконані через особистий кабінет Ліцензіата. Будь-які дії, виконані через особистий кабінет Ліцензіата, вважаються виконаними самим Ліцензіатом.

9.5 Ліцензіар не несе відповідальності за можливі травми під час тренувань або погіршення стану здоров'я Ліцензіату. Якщо Ліцензіат не впевнений, чи можна йому займатися за наданим курсом/уроком, Ліцензіар настійно рекомендує попередньо проконсультуватися у лікаря або профільного фахівця.

10. Порядок спрямування претензій

10.1. Усі суперечки, розбіжності та претензії, які можуть виникнути у зв'язку з виконанням, розірванням або визнанням недійсною даної Угоди, Сторони прагнутимуть вирішити шляхом переговорів. Сторона, у якої виникли претензії та/або розбіжності, надсилає іншій Стороні лист із зазначенням претензій та/або розбіжностей.

10.2. Вказане у пункті 10.1. Угоди лист для Ліцензіара надсилається на адресу електронної пошти: yoga@olgazemkova.com, а також надсилається Ліцензіару поштою рекомендованим листом з повідомленням про вручення та описом вкладення. Лист повинен містити суть вимоги, що висуваються, докази, вимоги. Лист Ліцензіата надсилається на адресу електронної пошти, що була вказана під час реєстрації.

10.3. Протягом 10 (десяти) робочих днів з моменту отримання оригіналу, зазначеного в пункті 10.2. Угоди листа, за умови, що дане повідомлення відповідає положенням пункту 10.2., Сторона, яка отримала лист, зобов'язана надіслати на нього відповідь.

10.4. У разі, якщо протягом 30 (тридцяти) робочих днів з дати надсилання відповідного листа, не буде отримано відповідь Стороною, що надіслала листа, або якщо Сторони не дійдуть згоди щодо претензій та/або розбіжностей, що виникли, суперечка підлягає передачі до Арбітражного суду міста Києва, або до суду загальної юрисдикції за місцезнаходженням Ліцензіара.

11. Обробка персональних даних Ліцензіату

11.1. Укладаючи Угоду та вносячи персональні дані у форму замовлення на відповідній сторінці сайту, Ліцензіат робить внесені дані загальнодоступними. Цим Ліцензіат висловлює свою згоду на те, що обробка внесених ним під час укладання Угоди персональних даних здійснюється на підставі закону № 2297-VI від 01.06.2010 «Про захист персональних даних» (у редакції від 30.01.2018). Ліцензіар при обробці персональних даних Ліцензіата зобов'язується вжити всіх передбачених чинним законодавством України заходів щодо їх захисту від несанкціонованого доступу.

11.2. Цим Ліцензіат погоджується з тим, що не пред'являтиме претензії до Ліцензіара у зв'язку з тим, що не виключено, що внаслідок певних обставин персональні дані Ліцензіата можуть стати доступними й іншим особам.

12. Інші умови

12.1. Цим Ліцензіат погоджується отримувати від Ліцензіара інформацію, у тому числі рекламу, за вказаним у формі замовлення телефоном та адресою електронної пошти.

12.2. Сторони погоджуються, що Угода може бути змінена Ліцензіаром в односторонньому порядку шляхом розміщення оновленого тексту Угоди в Інтернеті за адресою: https://culinary.com.ua/pages/privacy-policy. Ліцензіат підтверджує свою згоду зі змінами умов цієї Угоди шляхом використання сайту.

12.3. Ліцензіар може припинити дію даної Угоди без попереднього повідомлення в односторонньому порядку. У даному випадку кошти, сплачені за право доступу до об'єктів реалізації, доступ до яких не було здійснено Ліцензіатом, підлягають поверненню.

12.4. Ліцензіар протягом 7 (семи) днів після початку оплаченого ним Інформаційного курсу може припинити дію цієї Угоди без попереднього повідомлення в односторонньому порядку. І тут кошти, сплачені за право доступу до об'єктів реалізації, підлягають поверненню.


Редакція угоди від 23 січня 2022 року
Політика конфіденційності
ФОП «Товстоляк Олена Олегівна»


I. Загальні положення

Дані Положення про політику конфіденційності (далі — Положення) є офіційним документом ФОП «Товстоляк Олена Олегівна», (далі — «Culinary»), та визначає порядок обробки й захисту інформації про фізичних осіб (далі — Користувачі), які користуються сервісами, інформацією та послугами сайту , розташованого на доменному імені culinary.com.ua (далі — Сайт).

Дотримання конфіденційності є важливим для Culinary, адже метою даної Політики конфіденційності є забезпечення захисту прав і свобод людини та громадянина при обробці його персональних даних, у тому числі захисту прав на недоторканність приватного життя, особисту та сімейну таємницю, від несанкціонованого доступу та розголошення.

Ми розробили Політику Конфіденційності, яка описує, як ми здійснюємо обробку персональних даних — будь-які дії (операції) або сукупність дій (операцій), що здійснюються з використанням засобів автоматизації або без використання таких засобів з персональними даними, включаючи збирання, запис, систематизацію, накопичення, зберігання, уточнення (оновлення, зміна), вилучення, використання, передачу (поширення, надання, доступ), знеособлення, блокування, видалення, знищення персональних даних.

Відносини, пов'язані з обробкою персональних даних та інформації про користувачів Сайту, регулюються даним Положенням, іншими офіційними документами Culinary та чинним законодавством України.

Обробка персональних даних здійснюється нами на законній та справедливій основі, діючи розумно й сумлінно та на основі принципів:
— законності цілей та способів обробки персональних даних;
— сумлінності;
— відповідності цілей обробки персональних даних цілям, заздалегідь визначеним та заявленим при зборі персональних даних, а також повноваженням Culinary;
— відповідності обсягу та характеру оброблюваних персональних даних, способів обробки персональних даних цілям обробки персональних даних.

Дана Політика Конфіденційності регулює будь-який вид обробки персональних даних та інформації особистого характеру (будь-якої інформації, що дозволяє встановити особу, та будь-якої іншої інформації, пов'язаної з цим) про фізичних осіб, які є споживачами продукції або послуг Culinary.

Дана Політика поширюється на обробку особистих, персональних даних, зібраних будь-якими засобами як активними, так і пасивними, як через Інтернет, так і без його використання, від осіб, що знаходяться в будь-якій точці світу.


II. Збір персональних даних

Метою обробки персональних даних є виконання зобов'язань Оператора перед Користувачами щодо використання Сайту та його сервісів.

Обробка персональних даних користувачів здійснюється за згодою суб'єкта персональних даних на обробку його персональних даних.

Надсилаючи свої персональні дані Culinary через сайт, соціальні мережі, електронну пошту або іншим способом, суб'єкт персональних даних дає свою згоду на їх обробку та погоджується з даним документом.

Під персональними даними розуміється будь-яка інформація, що відноситься до прямо або опосередковано визначеної або фізичної особи (суб'єкту персональних даних) і яка може бути використана для ідентифікації певної особи або зв'язку з нею.

Ми можемо запросити персональні дані у будь-який момент, коли Ви зв'язуєтеся з Culinary. Culinary може використовувати такі дані відповідно до цієї Політики Конфіденційності. Вона також може поєднувати таку інформацію з іншою інформацією з метою надання та покращення своїх продуктів, послуг, інформаційного наповнення (контенту) та комунікацій.

Нижче наведено деякі приклади типів персональних даних, які Culinary може збирати і як ми можемо використовувати таку інформацію.

ЯКІ ПЕРСОНАЛЬНІ ДАНІ МИ ЗБИРАЄМО

Ми можемо збирати різні дані/інформацію, включаючи:
— ім'я та прізвище,
— поштову адресу,
— номер телефону,
— адресу електронної пошти,
— інформацію про освіту.

Персональні дані можуть також включати додатково надані Користувачами на запит Culinary з метою виконання Culinary зобов'язань перед Користувачами, що випливають з договору на надання послуг. Culinary має право, зокрема, запросити у Користувача копію документа, що посвідчує особу, або іншого документа, що містить ім'я, прізвище, фотографію Користувача, а також інші додаткові дані, які, на розсуд Culinary, будуть необхідні та достатні для ідентифікації такого Користувача та дозволять виключити зловживання та порушення прав третіх осіб.

Коли Ви залучаєте до наших заходів та активності інших осіб або запрошуєте їх до комунікацій з нами, Компанія може збирати персональні дані про цих осіб, такі як: ім'я, прізвище, дата народження, поштова адреса, адреса електронної пошти та номер телефону.

При обробці персональних даних нами забезпечується точність персональних даних, їх достатність, а в необхідних випадках і актуальність по відношенню до цілей обробки персональних даних.


III. Зберігання та використання персональних даних

Персональні дані Користувачів зберігаються виключно на електронних носіях та обробляються з використанням автоматизованих систем, за винятком випадків, коли неавтоматизоване оброблення персональних даних необхідне у зв'язку з дотриманням вимог законодавства.

ЯК МИ ВИКОРИСТОВУЄМО ВАШУ ПЕРСОНАЛЬНУ ІНФОРМАЦІЮ

Надсилаючи свої персональні дані нам будь-яким способом, Ви погоджуєтесь, що ми можемо використовувати ці дані для направлення Вам повідомлень про нові програми, спеціальні пропозиції та різні події. Якщо Ви не бажаєте бути включеним до нашого списку розсилки, Ви можете будь-коли відмовитися від розсилки шляхом інформування нас за вказаними контактами для зворотного зв'язку.

Час від часу ми можемо використовувати Ваші персональні дані для надсилання важливих повідомлень, що містять інформацію про зміни наших положень, умов та політик, а також підтверджують розміщені Вами заявки/запити на будь-які послуги. Оскільки така інформація важлива для Ваших взаємин із Culinary, Ви не можете відмовитись від отримання таких повідомлень.

Ми також можемо використовувати персональну інформацію для внутрішніх цілей, таких як: проведення аудиту, аналіз даних та різних досліджень з метою покращення продуктів та послуг Culinary, а також взаємодії зі споживачами.

Якщо Ви берете участь у розіграші призів, конкурсі або схожому стимулювальному заході, ми зберігаємо за собою право використовувати персональні дані, що надаються Вами, для управління такими програмами.


IV. Передача персональних даних

Персональні дані Користувачів не передаються будь-яким третім особам, за винятком випадків, прямо передбачених цими Правилами.

Обробка персональних даних Користувача здійснюється без обмеження терміну будь-яким законним способом, у тому числі в інформаційних системах персональних даних з використанням засобів автоматизації або без використання таких засобів.

Користувач погоджується з тим, що Culinary має право передавати персональні дані третім особам, зокрема кур'єрським службам, організаціям поштового зв'язку, операторам електрозв'язку тощо, виключно для цілей, зазначених у розділі «Збір персональних даних» цієї Політики конфіденційності.

Персональні дані Користувача можуть бути передані за запитами уповноважених органів державної влади України лише на підставах та у порядку, встановленому законодавством України.

Culinary здійснює блокування персональних даних, що належать до відповідного Користувача, з моменту звернення або запиту Користувача чи його законного представника або уповноваженого органу захисту прав суб'єктів персональних даних на період перевірки, у разі виявлення недостовірних персональних даних або неправомірних дій.

РОЗКРИТТЯ ІНФОРМАЦІЇ ТРЕТІМ ОСОБАМ

У деяких випадках Culinary може надавати певну персональну інформацію та дані стратегічним партнерам, які працюють з Culinary для надання продуктів та послуг, або тим, які допомагають Culinary реалізовувати продукти та послуги споживачам. Ми надаємо третім особам мінімальний обсяг персональних даних, необхідний лише для надання необхідної послуги або проведення необхідної транзакції.

Персональна інформація буде надаватися Culinary тільки для забезпечення споживачів продуктами та послугами, а також для покращення цих продуктів і послуг, пов'язаних з ними комунікацій.

Для використання Ваших персональних даних для будь-якої іншої мети ми запросимо Вашу Згоду на обробку Ваших персональних даних.

ІНШІ ОСОБИ

Culinary може бути необхідно — відповідно до закону, судового порядку, судового розгляду та/або на підставі публічних запитів або запитів від державних органів на території або поза територією Вашого перебування — розкрити Ваші персональні дані. Ми також можемо розкривати персональні дані/інформацію про Вас, якщо ми визначимо, що таке розкриття необхідне або доречне для національної безпеки, підтримання правопорядку або інших суспільно важливих випадків.

Ми також можемо розкривати персональні дані/інформацію про Вас, якщо ми визначимо, що розкриття необхідно для виконання наших положень та умов або для цілей захисту нашої діяльності та наших користувачів. Додатково у разі реорганізації, злиття чи продажу ми можемо передати будь-яку чи всю зібрану нами персональну інформацію відповідній третій особі.


V. Знищення персональних даних

Персональні дані користувача знищуються за умови:

— видалення Culinary інформації, що розміщується Користувачем, а також персональної сторінки Користувача у випадках, встановлених договором (оферта);
— у разі відкликання суб'єктом персональних даних згоди на обробку персональних даних.


VI. Захист персональних даних

Culinary вживає запобіжних заходів — включаючи правові, організаційні, адміністративні, технічні та фізичні — для забезпечення захисту Ваших персональних даних відповідно до ст. 24 Закону України «Про захист персональних даних» від 01.06.2010 № 2297-VI з метою забезпечення захисту персональних даних Користувача від неправомірного або випадкового доступу до них, знищення, зміни, блокування, копіювання, розповсюдження, а також інших неправомірних дій третіх осіб.

Коли Ви використовуєте деякі продукти, послуги або програми Culinary або розміщуєте записи на форумах, у чатах або соціальних мережах, персональні дані, що надаються Вами, видно іншим користувачам і можуть бути прочитані, зібрані або використані ними. Ви несете відповідальність за персональні дані, якими Ви ділитеся, у таких випадках самостійно. Наприклад, якщо Ви вказуєте своє ім'я та адресу електронної пошти у записі на форумі, така інформація є публічною. Будь ласка, дотримуйтесь запобіжних заходів при використанні таких функцій.

ЦІЛІСНІСТЬ І ЗБЕРІГАННЯ ПЕРСОНАЛЬНОЇ ІНФОРМАЦІЇ

Взаємодіючи з Culinary, Ви можете легко підтримувати свої персональні дані та інформацію в актуальному стані. Ми будемо зберігати Ваші персональні дані та інформацію протягом терміну, необхідного для виконання цілей, що описуються в цій Політиці Конфіденційності, за винятком випадків, коли триваліший період зберігання даних та інформації необхідний відповідно до законодавства або дозволений ним.

Ми не збираємо персональні дані про неповнолітніх. Якщо нам стане відомо про те, що ми отримали персональні дані про неповнолітнього, ми вживатимемо заходів для видалення такої інформації в максимально короткий термін.

Ми наполегливо рекомендуємо батькам та іншим особам, під наглядом яких знаходяться неповнолітні (законні представники — батьки, усиновителі або піклувальники), контролювати використання неповнолітніми веб-сайтів.

Culinary не несе відповідальності за дії третіх осіб, які отримали в результаті використання Інтернету або Послуг Сайту доступ до інформації про Користувача та за наслідки використання даних та інформації, які в силу природи Сайту доступні будь-якому користувачеві мережі Інтернет.

ДОТРИМАННЯ ВАШОЇ КОНФІДЕНЦІЙНОСТІ НА РІВНІ Culinary

Для того, щоб переконатися, що Ваші персональні дані знаходяться в безпеці, ми доводимо норми дотримання конфіденційності та безпеки до відома працівників Culinary, суворо стежимо за виконанням заходів дотримання конфіденційності всередині Culinary.

ПИТАННЯ ЩОДО КОНФІДЕНЦІЙНОСТІ

Якщо у вас виникнуть питання щодо Політики Конфіденційності Culinary або обробки даних Culinary, Ви можете зв'язатися з нами за контактами для зворотного зв'язку.


VII. Звернення користувачів

До цієї Політики конфіденційності та відносин між Користувачем та Culinary застосовується чинне законодавство України. Користувачі мають право надсилати Culinary свої запити, у тому числі запити щодо використання їх персональних даних, направлення відкликання згоди на обробку персональних даних у письмовій формі за адресою, вказаною в розділі Загальні положення цього положення, або у формі електронного документа, підписаного кваліфікованим електронним підписом відповідно до законодавством України та відправленого за коштами форми зворотного зв'язку.

Запит, що надсилається Користувачем, повинен відповідати вимогам, встановленим Правилами подання звернень до Служби сервісу та підтримки, а саме:
— номер основного документа, що засвідчує особу користувача чи його представника;
— відомості про дату видачі зазначеного документа і орган, що його видав;
— підпис Користувача або його представника;
— адресу електронної пошти;
— контактний телефон.

Culinary зобов'язується розглянути і направити відповідь на запит Користувача, що надійшов, протягом 30 днів з моменту надходження звернення.

ІНШЕ

Щодо всього іншого, що не відображено безпосередньо в Політиці Конфіденційності, Culinary зобов'язується керуватися нормами та положеннями Закону України «Про захист персональних даних» від 01.06.2010 № 2297-VI.

Відвідувач сайту Culinary, що надає свої персональні дані та інформацію, таким чином погоджується з положеннями цієї Політики Конфіденційності.

Culinary залишає за собою право вносити будь-які зміни до Політики в будь-який час на свій розсуд з метою подальшого вдосконалення системи захисту від несанкціонованого доступу до персональних даних, що повідомляються Користувачами, без згоди Користувача. Коли ми вносимо істотні зміни до Політики Конфіденційності, на нашому сайті розміщується відповідне повідомлення разом із оновленою версією Політики Конфіденційності.

Дія даної Політики не поширюється на дії та інтернет-ресурси третіх осіб.